Kvartsamtal…

Heter det visst inte längre, numera säger man utvecklingssamtal. Jag ska vara där om 20 minuter så jag ska straxt sätta mig på cykeln och trampa bort till skolan. Men så länge tänkte jag tipsa om en ny föräldrasajt som heter vimedbarn :-)

Kika in här!

LOADING..